Elämä on…

Elämä tasapainossa? Onko se edes mahdollista? Mielestäni ei aina, eikä aina tarvitsekaan olla. Koska elämä on… Tärkeämpää onkin löytää ne keinot, joilla saa ohjattua oman olemisensa takaisin hyvään olotilaan. Elämä on haastavaa ja välillä mennään hyvinkin kaukana optimaalisesta jaksamisesta. Lepo jää helposti liian vähäiseksi ja stressikuorma pääsee kasvamaan suureksi. Hermot ovat kireällä, keho ei ehdi palautua ennen seuraavaa kuormittavaa tilannetta. Tuntuu riittämättömyyden tunnetta ja vaativuus itseään kohtaan on liiallista. Ympärillä olevat ihmiset reagoivat tilanteeseen ja alkavat ottaa etäisyyttä jne. Kuulostaako tutulta ja niin tyypilliseltä nykypäivän esimerkiltä?

Stressitila

Mistä tämä kaikki johtuu? Miksi ajaudumme liian usein sietämättömään tilanteeseen? Taustalla on kehon luonnollinen stressireaktio. Se on hieno mekanismi, joka palvelee äkillisen vaaratilanteen aikana. Nyt elämme kuitenkin aistijärjestelmäämme ylikuormittavassa ympäristössä ja siksi elimistöön pääsee syntymään kroonistunut stressitila. Jatkuva aistiärsytys älylaitteista, uutisista, ympärillä olevien ihmisten reaktioista ym. ennakoimattomista tapahtumista pitävät kehomme varuillaan tunnista toiseen. Kehon hätätila jää purkamatta ja uutta kuormaa syntyy seuraavana päivänä.

Tunnelukot

Aikuisena kehoa kuormittavat myös lapsuudessa opitut alitajuiset käyttäytymismallit, joilla on haettu hyväksyntää ja turvallisuuden tunnetta. Kyseessä on ns. tunnelukot eli ikävältä tuntuvissa tilanteissa opitut toimintamallit ja niihin liittyvä tunnekuorma. Näitä ovat esim. alistuminen, epäonnistumisen pelko, hyväksynnän haku, suojattomuuden tunne tai vaativuus itseä ja muita kohtaan. Kun tietty toimintatapa on aikanaan hyväksi havaittu, se jää päälle ja alkaa toistua eli automatisoitua ja lopulta tuo tunne kääntyykin aikuista vastaan. Haluamattaan on liian vaativa, reagoi liian vahvasti hylätyksi tulemisen pelon takia, jättää ilmaisematta oman mielipiteensä ettei toinen suuttuisi tai hyökkää kritiikkiä kohtaan oman alemmuudentunteen takia.

Hyvän tunnelukkotestin löydät sivulta Evermind.

Traumat

Kehoa kuormittavat myös traumat eli tapahtumat, joiden tunnekuorma on ollut tapahtumahetkellä niin suuri ettei mieli ole pystynyt sitä käsittelemään. Silloin keho osallistuu selviytymiseen ja kantaa stressiä tiedostamattomina jännityksinä. Näitä ovat esim. koulukiusaaminen, äkillinen kuolemantapaus, seksuaalinen hyväksikäyttö, uhkailu, väkivalta (henkinen tai fyysinen). Kehoon jää pelkotila ja tunne-elämä kapeutuu.

Taakkasiirtymä

Merkittävä hyvinvointia heikentävä ilmiö on myös taakkasiirtymä. Se tarkoittaa edellisten sukupolvien käsittelemättömiä tunnekuormia, jotka ovat siirtyneet seuraavan sukupolven kannettavaksi alitajuisen mekanismin takia. Sodassa ollut isoisä on saattanut olla tuskainen ja masentunut ja on turvautunut alkoholiin. Perheen lapset ovat kokeneet turvattomuutta ja sisälle on jäänyt paha olo. Sitä koitetaan tukahduttaa tutuksi tulleen mallin eli alkoholin avulla. Ratkaisu tässä kohtaa olisi tuon turvattomuuden tunnistaminen ja purkaminen pois alitajunnasta ja kehosta.